Πρόγραμμα Μαθημάτων

Περιγραφή
  • 6 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο (60 ECTS).
  • 4 μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο (χειμερινό) και 2 μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο (εαρινό).
  • Διδασκαλία μαθημάτων Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

 

Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Κωδ.

 

Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες ECTS

A΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

Γ.1

Διαχείριση Οικοσυστημάτων

5

Γ.2

Οικονομία – Παγκόσμια Αδικία και Πορεία προς την Αειφορία

5

Γ.3

Κοινωνία – Περιβαλλοντικές Αξίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη

5

Π.1

Εκπαίδευση για την αειφορία: Δυνατότητες και Προοπτικές

5

Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Β΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

Π.2

Νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση και αειφορία

5

Π.3

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαίδευση για την αειφορία

5

Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60