Πρόγραμμα Μαθημάτων

Περιγραφή

Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

Α' Εξάμηνο
Υποχρεωτικό
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες ECTS
Γ.1 Διαχείριση Οικοσυστημάτων 4
Γ.2 Οικονομία – Παγκόσμια Αδικία και Πορεία προς την Αειφορία 4
Γ.3 Κοινωνία – Περιβαλλοντικές Αξίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη 4
Επιλογής
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες ECTS
Γ.4 Ειδικά περιβαλλοντικά θέματα 3
Γ.5 Μεθοδολογία κοινωνικής και περιβαλλοντικής έρευνας 3
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β' Εξάμηνο
Υποχρεωτικό
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες ECTS
Π.1 Περιβαλλοντική αγωγή και εκπαίδευση στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 4
Π.2 Νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση και αειφορία 4
Π.3 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαίδευση για την αειφορία 4
Επιλογής
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες ECTS
Π.4 Διδακτική των φυσικών επιστημών (βιολογία-οικολογία) 3
Π.5 Εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών στην περιβαλλοντική αγωγή 3
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30